Apple cảnh báo người dùng các máy iPhone cũ nên cập nhật iOS để tránh lỗi

22.10.2019

Apple đã phát ra thông báo kêu gọi người dùng các máy iPhone cũ nên cập nhật lên các phiên bản mới trước ngày 3 tháng 11. Sau ngày này, các thiết bị trên có thể gặp một số lỗi liên quan đến vị trí, thời gian và ngày tháng.

Cụ thể, những thiết bị nằm trong diện cảnh báo sẽ bao gồm các máy iPhone 5 trở về trước và các máy iPad Gen 4th trở về trước. Những thiết bị này nên được cập nhật iOS iOS 10.3.4 trở lên và các biết bị cũ hơn cần cập nhật lên iOS iOS 9.3.6 để tránh gặp phải các lỗi kể trên.

Được biết, nếu không cập nhật, những thiết bị này sẽ gặp phải vấn đề GPS Rollover, ngăn cản việc duy trì vị trí chính xác của người dùng. Ngoài ra, các chức năng khác bao gồm đồng bộ hóa với iCloud và Email có thể sẽ không hoạt động.

Nghiêm trọng hơn, nếu không cập nhật ngay từ giờ thì sau ngày đó, nhiều tiện ích và các bản cập nhật của iOS qua OTA của Apple cũng như các tác vụ đồng bộ lên dịch vụ trực tuyến, bao gồm cả email hay iCloud sẽ gặp vấn đề nghiêm trọng. Sau ngày 3/11, nếu muốn máy hoạt động bình thường thì phải cập nhật qua kết nối iTunes 

Các hệ thống GPS về cơ bản đang đếm số tuần bằng biến và thanh ghi 10 bit. Vì thế, các giá trị chỉ có thể chạy từ 0 tới 1023. Khi một thiết bị được đếm tới tuần 1024, nếu không được lập trình đúng, nó sẽ khởi động lại, gặp vấn đề với chính nó và không thể nào hoạt động với hệ thống dữ liệu GPS lẫn bộ đếm giờ chính xác được nữa. Trong khi đó, việc đếm giờ chính xác chính là mấu chốt để hệ thống GPS hoạt động.

Nguyên nhân, tuần được GPS đếm đầu tiên là hồi 6/1/1980. Sau đó, tới 21/6/1999, số tuần đếm đã “đầy” lần đầu và cần phải reset, kết thúc một “dòng đời GPS”. Bây giờ tới 6/4/2019 lại là kết thúc một dòng đời GPS nữa.

Các công ty và nhà phát triển phần mềm có thể khởi động lại bộ đếm tuần GPS sau mốc thời gian đó tuỳ vào tình hình sản phẩm, phát triển cụ thể của họ. Thí dụ như Firmware GPS đã được dịch và gởi tới các thiết bị, bây giờ theo cách tính toán của riêng Apple thì hạn chót của việc đảm bảo đếm giờ chính xác là ngày 3/11.

 

Bài viết liên quan

Mời bạn bình luận

    Hiển thị tất cả kết quả cho ""
    Gọi SMS Mua Facebook